Holine support
Hà Nội: (+84)4 3929 0808
Sài Gòn: (+84)8 3838 5091
 
 

 • Quốc gia
  Điểm khởi hành:
  Số ngày đi tour
  Giá Tour:
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Hà nội

  • Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1920 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội, Chùa chấn Quốc, Văn Miếu, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Sapa, Bản Cát Cát, Núi Hàm Rồng, Hà Nội ...
  • Giá từ:
   4.662.000
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội – Sapa - Đường Lâm – Hà nội

  • Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1291 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội, Chùa chấn Quốc, Văn Miếu, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Sapa, Bản Cát Cát, Núi Hàm Rồng, Đường ...
  • Giá từ:
   4.199.000
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội – Sapa(Cao Tốc) – Chùa Hương - Hà Nội

  • Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1201 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội, Chùa chấn Quốc, Văn Miếu, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Sapa, Bản Cát Cát, Núi Hàm Rồng, Chùa h ...
  • Giá từ:
   3.980.000
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội - Sa pa(Cao Tốc) - Ninh Bình - Hà Nội

  • Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1090 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: chùa Trấn Quốc , Lăng chủ tich Hồ Chí Minh , Thăm nhà sàn Bác Hồ , chùa Một Cột , Văn Miếu Quốc Tử Giám , Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ng ...
  • Giá từ:
   3.890.000
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội – Sapa (Cao Tốc) – Hà Nội

  • Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1224 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: chùa Trấn Quốc , Lăng chủ tich Hồ Chí Minh , Thăm nhà sàn Bác Hồ , chùa Một Cột , Văn Miếu Quốc Tử Giám , Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ng ...
  • Giá từ:
   3.094.300
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Hương - Hà Nội

  • Thời gian: 4 ngày / 3 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1206 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu. Lăng chủ tịch Hồ Chí Mình, Hạ Long, Động Thiên Cung, Ninh Bình, Chùa Bái Đính, Trà ...
  • Giá từ:
   4.098.000
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc dài ngày: Hà Nội - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội

  • Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1395 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội, Lăng chủ tịch Hồ Chí Mình, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Chùa Chấn Quốc, Hạ Long, Động Thiên Cung, ...
  • Giá từ:
   3.292.000
   VND /Người
 • Du lịch miền bắc: Hà Nội Ha Long 3 ngày 2 đêm

  • Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 1043 - Lượt mua: 0
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội, Văn Miếu, Lăng chủ tịch, Đến Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Chấn Quốc, Hạ Long, Đảo Ti Tốp, Hang Sửng Sốt
  • Giá từ:
   3.980.000
   VND /Người
 • Du Lịch Xuyên Việt:Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An - TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ

  • Thời gian: 13 ngày / 12 đêm
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 5582 - Lượt mua: 1
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An - TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ
  • Giá từ:
    
 • Du lịch Bát Tràng 1 Ngày (Khởi hành thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần)

  • Thời gian: 1 ngày
   Khởi hành: Hà Nội
   Lượt xem: 3854 - Lượt mua: 1
   Đánh giá:
  • Điểm tham quan: Hà Nội - Chùa Trấn Quốc - Văn Miếu quốc Tử giám, Chùa một cột, Lăng Bác, đền Ngọc Sơn, Bát Tràng
  • Giá từ:
    

Khách sạn nổi bật

Khách sạn nổi bật