Holine support
Hanoi : (+84)024 39290606
Hotline   (+84)​ 0986859336 
 
 
 
 

 
 

Hướng dẫn cài đặt bài hát: “Bài ca APT” làm nhạc chờ điện thoại

 

 

  1. Đối với thuê bao mạng Mobifone

ớc 1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

(Bước 1 áp dụng đối với những thuê bao Mobifone chưa đăng ký sử dụng nhạc chờ điện thoại, Những thuê bao đã đăng ký và đang sử dụng nhạc chờ cho điện thoại thì bỏ qua bước này)

Bạn soạn tin nhắn: DK gửi đến số 9224

Bước 2: Cài đặt bài hát: “Bài ca APT”

Bạn soạn tin nhắn: CHON 666364 và gửi đến số 9224

  1. Đối với thuê bao mạng Vinaphone

ớc 1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

(Bước 1 áp dụng đối với những thuê bao vinaphone chưa đăng ký sử dụng nhạc chờ điện thoại, Những thuê bao đã đăng ký và đang sử dụng nhạc chờ cho điện thoại thì bỏ qua bước này)

Đăng ký soạn tin nhắn:  Ringtunes hoặc DK gửi đến số 9194.

Bước 2: Cài đặt bài hát: “Bài ca APT”

Bạn soạn tin nhắn: Tai 9900000 gửi đến số 9194.

  1. Đối với thuê bao mạng Viettel

ớc 1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

(Bước 1 áp dụng đối với những thuê bao Viettel chưa đăng ký sử dụng nhạc chờ điện thoại, Những thuê bao đã đăng ký và đang sử dụng nhạc chờ cho điện thoại thì bỏ qua bước này)

Đăng ký soạn tin nhắn: DK gửi đến số 1221

Bước 2: Cài đặt bài hát: “Bài ca APT”

Cài đặt bài hát soạn tin: BH 8313303 gửi đến số 1221

 

STT Tên bài hát Mã bài hát Cú pháp nhắn tin Mạng điện thoại
1 Bai ca APT 666364 CHON 666364 gửi đến số 9224 Mobifone
2 Bai ca APT 9900000 TAI 9900000 gửi đến số 9194 Vinaphone
3 Bai ca APT 8313303 BH 8313303 gửi đến số 1221 Viettel

 

 

Prominent tours

Prominent hotels