Holine support
Hanoi : (+84)024 39290606
Hotline   (+84)​ 0986859336 
 
 
 
 

Những thành tích giải thưởng

 

Với sự tín nhiệm của khách hàng, và những đóng góp của mình, công ty đã được trao giải "Sản phẩm vàng – Dịch vụ vàng thời hội nhập" vào năm 2011 và "Nhãn hiệu sản phẩm cạnh tranh năm 2012". Ngoài ra công ty còn được trao chứng nhận Hệ thống chất lượng ISO 9001: 2008; Bảng vàng Danh hiệu "Doanh nghiệp Văn hóa" năm 2014 và gần đây nhất là Giải thưởng "Thương hiệu Việt Nam Tin dùng 2014"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APT’s achievements

Prominent tours

Prominent hotels