Holine support
Hanoi : (+84)024 39290606
Hotline   (+84)​ 0986859336 
 
 
 
 

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

 

- Để trở thành thành viên APT, khách hàng chỉ cần đăng ký để sở hữu một thẻ thành viên do APT phát hành. Đăng kí trực tiếp tại các văn phòng APT hoặc trên các trang web của APT. 

- Đăng kí thẻ này miễn phí.

1. Đối tượng

- Tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, không giới hạn về quốc tịch, có quyền công dân, có địa chỉ thư tín tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành thành viên Chương trình Thẻ thành viên. (Riêng các cá nhân dưới 18 tuổi cần phải có thông tin về người giám hộ khi đăng ký tham gia chương trình)

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình với tư cách một cá nhân

- Thành viên APT tham gia trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng về quyền lợi 

- Thành viên đồng ý tiếp nhận thư điện thử, thư trực tiếp từ APT

2. Bảo mật thông tin thành viên

- Toàn bộ dữ liệu về chủ thẻ đều được lưu giữ trong hệ thống máy chủ của APT

- Quá trình hoạt động của thành viên sẽ được lưu giữ đầy đủ như: doanh số mua hàng, các hoạt động tham gia chương trình khuyến mãi của APT.

- Các thông tin này sẽ được đăng tải đầy đủ trên website của APT và có thể tra cứu. Mỗi thành viên sẽ được cấp một mã nguồn để truy cập dữ liệu của mình.

3. Địa điểm đăng ký

Đăng ký trực tiếp tại dịch vụ khách hàng trụ sở công ty APT hoặc gửi thông tin đăng ký qua email theo mẫu do APT cung cấp.

Khách hàng đủ chuẩn cấp thẻ thành viên sẽ được nhân viên APT chủ động làm thủ tục cấp thẻ và gửi về tận nhà.

4. Loại Thẻ thành viên

Khách hàng sẽ được cấp hoặc đổi thẻ khi có số điểm tích lũy đạt được các ngưỡng: 

Doanh thu để xếp loại thẻ được tính trung bình trên một năm.

• STANDARD CARD : Từ 0 triệu đến 5 Triệu /năm.

• SILVER CARD : Trên 5 Triệu đến 100 Triệu /năm.

• GOLD CARD : Trên 100 Triệu đến 200 Triệu /năm.

• PLATINIUM CARD : Trên 600 Triệu / năm.

(1 triệu VND tương đương với 1 điểm)

5. Quyền lợi của thành viên sở hữu thẻ

a) Điểm tích lũy

• Cách tính điểm tích lũy:
- Số tiền khách đã thanh toán cho các dịch vụ tour trọn gói được tích lũy điểm: Là số tiền thực tế một khách hàng đã thanh toán để mua một hoặc nhiều dịch vụ.
- Dịch vụ được tích lũy điểm của công ty: Các dịch vụ du lịch và tour trọn gói dành cho khách lẻ. Các dịch vụ du lịch được giảm giá do APT lựa chọn.

• Tài khoản điểm:
- Mỗi hội viên đăng ký tham gia chương trình Thẻ thành viên sẽ được cấp một mã số khách hàng (MSKH) – tương ứng với Tài khoản điểm, điểm tích lũy của mỗi thành viên sẽ được tích vào Tài khoản điểm của thành viên đó sau mỗi lần tham gia chương trình tour du lịch và đặt mua với APT.
- MSKH được in trên Thẻ thành viên của thành viên.

• Tài khoản điểm cấp Thẻ:
- Là số điểm thuộc các tour và dịch vụ tham gia liên tiếp và đạt số điểm quy định cho từng loại thẻ ở bất kì thời điểm nào thì hệ thống APT sẽ tự động nâng hạng thẻ và chuyển thẻ mới cho khách hàng.
- Là số điểm thuộc các tour và dịch vụ đã tham gia trong vòng 36 tháng liên tiếp.
- Thời điểm bắt đầu tính phụ thuộc vào ngày cấp Thẻ.
- Tài khoản này là cơ sở để thành viên được cấp Thẻ và nâng cấp thẻ.
b) Lưu ý:

- Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn vào Tài khoản điểm của mỗi thành viên (Để được cộng dồn điểm, khách hàng khi đăng ký chương trình du lịch hoặc các dịch vụ khác phải thông báo MSKH đã được cấp đến nhân viên bán tour).
- Điểm sẽ được cập nhật vào tài khoản điểm sau khi kết thúc chương trình du lịch.
- Điểm chỉ được tích cho cá nhân trực tiếp tham gia chương trình du lịch trọn gói hoặc các dịch vụ du lịch khác dành cho khách lẻ và thanh toán bằng tiền. (không tích điểm đối với những khoản thanh toán bằng coupon giảm giá hoặc coupon tour du lịch).
- Mỗi lần mua và sử dụng dịch vụ sẽ được cộng điểm một lần. Điểm sẽ không được tích đối với những dịch vụ bị hủy và khách hàng được hoàn lại tiền.
- Cách thức cộng điểm cho các dịch vụ là không giống nhau, APT sẽ quy định cho từng dịch vụ cụ thể.
- Điểm tích lũy không được chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

6. Quy định xét điểm cấp Thẻ và thời hạn Thẻ

a) STANDARD CAR

- Điều kiện cấp Thẻ: Khách hàng được cấp ngay khi đăng ký trở thành thành viên chương trình

- Thời hạn Thẻ: Không thời hạn

b) SILVER CARD

- Điều kiện cấp Thẻ: Đạt được số điểm của hạng SILVER CARD. Trong Tài khoản điểm cấp Thẻ thành viên phải đạt trên 5 điểm đến 100 điểm/năm.

- Ngày cấp Thẻ: Ngày kết thúc chương trình tour cuối cùng và các dịch vụ khác đạt được mức điểm của điều kiện cấp Thẻ.

- Thời hạn Thẻ: 3 năm.

- Thời điểm xét lại hạng Thẻ: Phụ thuộc vào bất kể thời điểm nào hội viên giao dịch hoặc ngày hết hạn Thẻ, điểm của thành viên sẽ được xét lại để cấp lại Thẻ.

c) GOLD CARD

-Điều kiện cấp Thẻ: Đạt được số điểm của hạng GOLD CARD. Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ thành viên phải đạt được từ Trên 100 điểm đến 200 điểm/năm. 

-Ngày cấpThẻ: Ngày kết thúc chương trình tour cuối cùng hoặc các dịch vụ khác của APT đạt được mức điểm của điều kiện cấp Thẻ.

-Thời hạn Thẻ: 3 năm kể từ ngày cấp Thẻ 

-Thời điểm xét lại hạng Thẻ: Phụ thuộc vào bất kể thời điểm nào thành viên giao dịch hoặc ngày hết hạn Thẻ, điểm của thành viên sẽ được xét lại để cấp lại Th

d) PLATINUM CARD

- Điều kiện cấp Thẻ: Khách hàng chưa được cấp SILVER CARD và GOLD CARD: Trong Tài khoản điểm để cấp Thẻ thành viên phải đạt được từ trên 600 điểm/ năm

- Ngày cấp Thẻ: Ngày kết thúc chương trình tour cuối cùng hoặc các dịch vụ khác của APT đạt được mức điểm của điều kiện cấp Thẻ.

-Thời hạn Thẻ: 3 năm kể từ ngày cấp Thẻ.

-Thời điểm xét lại hạng Thẻ: Phụ thuộc vào bất kể thời điểm nào thành viên giao dịch hoặc đến ngày hết hạn Thẻ, điểm của thành viên sẽ được xét lại để cấp lại Thẻ.

7. Nâng hạng và xuống hạng thẻ

a) Nâng hạng: 

- Trong thời gian còn hạn của Thẻ đang sở hữu, thành viên đạt được số điểm của hạng Thẻ cao hơn sẽ được nâng hạng thẻ với số điểm quy định.

b) Xuống hạng:

- Đến ngày hết hạn của Thẻ đang sở hữu, nếu trong Tài khoản điểm cấp Thẻ, thành viên không đạt được số điểm của hạng Thẻ cao hơn, thành viên sẽ được xét lại điểm để cấp lại Thẻ.

- Trường hợp xuống hạng Thẻ chỉ áp dụng cho loại Thẻ có t hời hạn Thẻ: SILVERCARD, GOLD CARD và PLATINUM CARD.Cứ sau 3 năm  kể từ ngày cấp hạng thẻ, các thẻ không đủ điểm sẽ bị chuyển xuống hạng thẻ ứng với số điểm tích được tại thời điểm (số điểm cộng dồn chia theo số năm nếu đạt điểm tương ứng với loại thẻ nào thì sẽ được cấp lại theo thẻ đó).

8. Ưu đãi dành cho thành viên theo hạng thẻ và sản phẩm dịch vụ

- Giảm giá trực tiếp khi mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại các văn phòng, trên hệ thống website của APT theo hạng thẻ và tùy vào sản phẩm dịch vụ đặt mua (danh sách sản phẩm, dịch vụ giảm giá do APT lựa chọn).

- Mức ưu đãi giảm giá cho từng loại thẻ:

Loại thẻ  STANDARD CARD  SILVER CARD  GOLD CARD  PLATINIUM CARD 
 % giảm giá theo loại thẻ  5%  7 %  10%  15%

- Giảm trực tiếp khi mua sản phẩm dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ thành viên APT

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

- APT có quyền thay đổi các điều lệ và điều khoản trên tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

- APT có quyền sửa đổi cách thức của chương trình hoặc những quyền lợi có được từ chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

- APT có quyền tạm ngưng, chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

- APT không chịu trách nhiệm nếu thành viên không nhận được các ưu đãi và lợi ích của Chương trình do việc ấn phẩm, thư tín gửi đến thành viên bị thất lạc qua đường bưu điện.

- Mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường của thành viên liên quan đến Chương trình sẽ do APT giải quyết. Sự giải thích và quyết định của APT có giá trị cao nhất.

- APT có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của thành viên có liên quan đến Chương trình.

- APT được phép sử dụng những thông tin của thành viên trong các trường hợp: Phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh của APT hoặc đối tác chương trình, gửi phần thưởng hay các ấn phẩm đến thành viên mà không cần sự đồng ý của thành viên hoặc các trường hợp khác được thành viên cho phép.

 

Promotion Offers

Currency converter

Quantity

From

Into

Result

Subscribe now to receive our special offers by email
We offer discount up to 40% and many other promotions.