Holine support
Hanoi : (+84)024 39290606
Hotline   (+84)​ 0986859336 
 
 
 
 

Hạng thẻ

 

Chương trình thẻ thành viên là một trong những hoạt động nhằm thể hiện tấm lòng tri ân khách hàng đã tham gia mua các dịch vụ du lich của chúng tôi và có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững của APT travel.  Ai đó có trong tay thẻ thành viên APT, sẽ có cơ hội nhận được các dịch vụ ưu đãi, giảm giá trực tiếp khi mua dịch vụ. Ngoài ra còn được tích thêm điểm để có cơ hội nâng các hạng thẻ cao hơn.

Xin giới thiệu các loại thẻ thành viên!

 

Hạng thẻ                

• STANDARD CARD : Từ 0 triệu đến 5 Triệu /năm   • SILVER CARD : Trên 5 tr đến 100 Triệu /năm

 

 

standard card

 

 

silver card

• GOLD CARD : Trên 100 đến 200 Triệu /năm • PLATINIUM CARD : Trên 600 Triệu / năm
golden card platium card

 

Promotion Offers

Currency converter

Quantity

From

Into

Result

Subscribe now to receive our special offers by email
We offer discount up to 40% and many other promotions.