Khách sạn ở Tam Đảo - Khách sạn tại Tam Đảo

Khách sạn Tam Đảo - Thông tin, giá cả, dịch vụ đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ tại Tam Đảo. Cập nhật các khách sạn ở Tam Đảo khuyến mãi, giá hấp dẫn. Các khách sạn 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao tại Tam Đảo giảm giá.

Cung cấp dịch vụ hàng ngày.

 

Điện thoại: 04.3929.0631 

  • image
  • star star star
   Address Khu 1, Trung Tâm thị trấn Tam Đảo, Vinh Phúc
   Location: Vinh Phuc - Vietnam
   Review:
   0.0 (Normal)
  • Price from:
   1.000.000 VND
  • image
  • star star star
   Address Zone 1, Tam Dao Town
   Location: Vinh Phuc - Vietnam
   Review:
   0.0 (Normal)
  • Price from:
   1.300.000 VND
  • image
  • Resort
   Address Hamlet 2, Tam Dao Town, Vinh Phuc Province
   Location: Vinh Phuc - Vietnam
   Review:
   0.0 (Normal)
  • Price from:
   1.667.000 VND

Prominent tours

Prominent hotels

Promotion hotels

Latest hotels